Wspomnienia

Adam Szymański urodził się w Poznaniu 14 grudnia 1904 rok, syn Antoniego i Marianny z domu Issmer. Mieszkał z rodzicami przy ul. Ogrodowej 5 w Poznaniu. Ukończył szkołę powszechną i podjął pracę jako robotnik fabryczny w Państwowych Zakładach Tytoniowych w Poznaniu. W dniu 02.06.1925 r. stanął do poboru i otrzymał kategorię zdrowia A, zdolny do służby wojskowej. Wcielony w dniu 15.03.1926 r. do 58. pułku piechoty i w trakcie służby skierowany do Szkoły Podoficerskiej w okresie od 01.10.1926 r. do 15.03.1927 r. W dniu 01.05.1927 r. awansowany na stopień starszego szeregowego. Zwolniony do rezerwy dnia 17.09.1927 r. i przeniesiony do rezerwy dnia 01.10.1927 r. Ćwiczenia w rezerwie odbył od dnia 04.08.1930 r. do 13.09.1930 r. w 60. Wielkopolskim pułku piechoty na terenie Garnizonu Poznańskiego . W dniu 12.04.1930 r. zawarł związek małżeński z Marią z domu Adamską i dochowali się trzech synów: Henryka, Władysława i Seweryna. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku poszedł na wojnę z 58. pułkiem piechoty. Do niewoli wzięty 18.09.1939 r. Przebywał w obozach jenieckich Oflag X - A i Oflag VI - B w Dössel koło Warburga północna Nadrenia Westfalia w Niemczech (numer jeńca 196/X-A). Jeńców w obozie Dössel podzielono na 3 bataliony. Pierwszy batalion stanowili oficerowie przybyli z Rumunii. Była to najliczniejsza grupa 1077 starszych oficerów. W drugim batalionie byli oficerowie przywiezieni z innych oflagów, w większości młodsi oficerowie, którzy dostali się do niewoli w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Trzeci batalion składał się z podoficerów i szeregowych. Zajmowali się oni sprawami gospodarczymi i porządkowymi w obozie. Zatrudnieni byli w warsztatach naprawczych (krawieckim, szewskim, stolarskim), w kuchni, łaźni, izbie chorych. Pracowali również poza obozem przy wyładunku i transporcie artykułów spożywczych, opału i innych materiałów niezbędnych w obozie. W okresie prac polowych byli również kierowani przez Niemiecką Komendę Obozu do pracy w okolicznych gospodarstwach rolnych.

Adam Szymański w Oflagu VI - B został przydzielony do 3 batalionu podoficerów i szeregowych. Dnia 01.01.1944 roku zmarł w szpitalu rezerwowym w Warburgu i dnia 04.01.1944 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w kwaterze wojskowej liczącej 141 grobów w Dössel k/Wartburga grób nr 13.

Zdjęcia grobu

Zdjęcia w galerii

© BorOl wersja do druku | do góry 
Valid HTML 4.01! Valid CSS!