Wydrukowano ze strony http://oflag-doessel.com

Karta grobu

Zdjęcie z czerwca 2010 roku:B7Imię: Kazimierz
Nazwisko: Jedliczka
Dane na tablicy nagrobkowej: Kazimierz Jedliczka
Stopień: ppor.
Numer jeniecki: 3841/X C
*: 30.06.1900, Żywiec
†: 27.09.1944
Inne informacje:

Dodaj informacje
Zdjęcie z kwietnia 2009 roku:
B7

© BorOl