Wydrukowano ze strony http://oflag-doessel.com

Karta grobu

Zdjęcie z czerwca 2010 roku:D26Imię: Franciszek
Nazwisko: Ratajczak
Dane na tablicy nagrobkowej: Franciszek Ratajczak
Stopień: plut.
Numer jeniecki: 569/St. VI B
*: 3.12.1902, Poznań
†: 2.10.1944
Inne informacje:

Dodaj informacje
Zdjęcie z kwietnia 2009 roku:
D26

© BorOl